O včelaření v okrese Uherské Hradiště

Okres Uherské Hradiště je jihovýchodní částí Zlínského kraje. Jeho poloha v teplejší oblasti republiky určuje i ráz a technologii včelaření. Snůškové podmínky jsou vcelku dobré, protože v převážné části okresu najdeme zalesněné pahorkatiny. V severní části okresu jsou to Chřiby s dominantním hradem Buchlovem, v jižní části zase Bílé Karpaty s nejvyšší horou Javořinou. Obě pahorkatiny odděluje údolní rovina kolem protékající řeky Moravy. Okres je příhraniční oblastí se Slovenskem, což vyvolává zvýšené nároky na sledování zdravotní situace včelstev.

Český svaz včelařů je nezisková organizace sdružující v našem okrese jen fyzické osoby zabývající se včelařskou činností. Vznikl k vytváření podmínek k provozování včelařství, s cílem udržovat a rozvíjet včelařství jako takové.

Co je neziskový sektor do něhož včelařské organizace patří?
Jsou do něho zařazeny především veřejně prospěšné organizace, které nejsou orientovány podnikatelsky. Nejsou tedy zřízeny za účelem dosahování soukromého zisku. Mají sice vyšší než nezbytné příjmy pro krytí vlastních nákladů, ty však nejsou pro soukromý prospěch jejich členů, ale jsou využívány pro celkový celospolečenský (veřejný ) prospěch. Jsou to organizace, které zisk vytváří, ale celý jej používají pro veřejně prospěšné cíle, ke kterým jsou založeny.

Včelařství nevytváří hodnoty jen včelařům.
Daleko větší význam má pro ekonomiku zemědělského sektoru v podobě opylování kulturních i planě rostoucích květin a stromů. Spoluobčanům přispívá formou opylování jejich zahrádek. Nepřímá produkce včel je mnohonásobně vyšší než hodnota přímých včelích produktů. To je základní pohled na včelařství, který však většině spoluobčanům často uniká.